Kvantaška i stočna pijaca je kompleks koji je kultivisan 2002. godine. Nalazi se u Industrijskoj zoni grada i prostire se na površini od 2,4 hektara. Na jednom hektaru smešteno je 38 bokseva i 150 pijačnih mesta namenjenih za smeštaj, čuvanje i prodaju poljoprivrednih proizvoda, kao i lokal namenjen za ugostiteljsku delatnost.
Veći deo ovog kompleksa (1,4 hektara ) služi kao stočna pijaca gde se tradicionalno subotom, verskim i državnim praznicima obavlja prodaja stoke.


Upravnik Kvantaške i stočne pijace je Andreja Radosavljević.