Vesti

Edukativno - promotivni film o određivanju sastava i količine komunalnog otpada

U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije“ koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR) i programa „Priprema za pregovore u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji u oblasti životne sredine realizovan je edukativno – promotivni film o određivanju sastava i količine komunalnog otpada.

Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija 26. januara.

Produžetak izmene režima saobraćaja u Trmbasu

Rešenjem Gradske uprave za razvoj privremena izmena režima saobraćaja koja je uvedena zbog radova na izgradnji novog mosta na Bresničkom potoku i rekonstrukcije prilazne saobraćajnice u Trmbasu produžuje se i važi do 15.04.2021. godine.

Limenka-reciklabilna bezbroj puta bez gubitka na kvalitetu

Ambalažni otpad čini jednu trećinu smeća koje se odlaže na deponije. U svetu se svakog minuta proizvede oko 350.000, a reciklira 113.000 limenki.

Čišćenje pešačkih staza i prilaza

Povodom nastavka školske godine tokom vikenda posebna pažnja je posvećena čišćenju prilazima škola, ali usled niske temperature i padavina tokom noći došlo je do ponovnog stvaranja poledice.

Preuzimanje i otkup EE otpada

Elektronski i električni otpad je najbrže rastući otpad u svetu koji je nastao poslednjih godina usled naglih tehnoloških promena i predstavlja jedan od najvećih globalnih problema današnjice. Zato je važno da se ova vrsta opasnog otpada odlaže i reciklira na pravilan i ekološki način.

Sve prioritetne saobraćajnice u gradu prohodne

Ekipe zimske službe JKP Šumadija Kragujevac u toku noći i prepodneva radile su na raščišćavanju ulica, parkinga i trotoara.

Radovi na rekonstrukciji parkinga u MZ Aerodrom

U toku ove nedelje završena je rekonstrukcija dela parkinga u Atinskoj ulici. Asfaltiran je deo pripremljene površine, gde je utrošeno 100 tona asfaltne mase, a zatim se pristupilo obeležavanju horizontalne signalizacije.

Obaveštenje za korisnike opštih parkirališta u zoni 0

Obaveštavamo korisnike usluga opštih parkirališta da se od 01.01.2021.godine ukida dnevna parking karta u zoni 0, kao i da se vremensko ograničenje parkiranja u zoni 0 menja sa 180 na 120 minuta, odnosno ukida se treći sat parkiranja.

logo

Osnovna delatnost JKP Šumadija Kragujevac je obavljanje komunalnih delatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o upravljanju otpadom i Statutom preduzeća.

© 2021 JKP Šumadija. Sva prava zadržana. Sajt izradio ANDROS.rs

Aplikacija KG KOM SERVIS

Skinite aplikaciju klikom na sledeći link:

Image

Kontaktirajte nas

Industrijska 12, 34000 Kragujevac

+381 34 335 482, 335 089

Besplatan poziv:

0800350034

Meni