Slide background

ДОБРОДОШЛИ

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide background

ВЕСТИ

најновије вести и активности

на једном месту

Електрични и електронски отпад

Кабасти отпад

Радови на паркиралишту у ул. Кнеза Милоша (иза "Срца")

09. октобар 2019.

Редовно чишћење и одржавање димњака у Крагујевцу

07. октобар 2019.

Анализе Института за јавно здравље Крагујевац - септембар 2019.

04. октобар 2019.

Продужени радови на паркиралишту у ул. Кнеза Милоша (иза "Срца")

02. октобар 2019.

Вести

Најновије вести на једном месту.

Због обимности радова које изводи ЕПС Дистрибуција Крагујевац на измештању трафо станице на посебном паркиралишту у улици Кнеза Милоша (иза „Срца“) и безбеднос...

Служба димничара ЈКП Шумадија Крагујевац врши послове редовног чишћења, прегледа и контроле димњака, димоводних канала и котлова, спаљивање чађи и одгушавање ди...

Према годишњем плану анализа за месец септембар Институт за јавно здравље Крагујевац 21. септембра 2019. године обавио је анализу узорака свежег поврћа и грожђа на К...

Сектор чистоће

Сектор чистоће

Основна делатност Сектора Чистоћа је обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа...

ДЕТАЉНИЈЕ

Сектор зеленила

Сектор зеленила

ЈКП „Зеленило“ Крагујевац је јавно комунално предузеће за производњу и продају биљног материјала и пружање услуга из области пејзажне архитектуре...

ДЕТАЉНИЈЕ
Сектор нискоградње

Сектор нискоградње

Сектор Нискоградње бави се пословима изградње и одржавања путева и улица, као и пословима  којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја...

ДЕТАЉНИЈЕ
Сектор гробаља

Сектор гробаља

У делатности погребних и сродних услуга, Одлуком Скупштине града Крагујевца број 351455/8902 од 09.11.1989. године делатност је организована оснивањем...

ДЕТАЉНИЈЕ

Сектор пијаца

Сектор пијаца

Одлуком Скупштине града Крагујевца дана 29.04.1997. године основано је предузеће ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац које делатност обавља у градским насељима...

ДЕТАЉНИЈЕ
Сектор паркинга

Сектор паркинга

За потребе обављања комуналне делатности контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима, као и за послове уклањања непрописно паркираних возила...

ДЕТАЉНИЈЕ

Мисија, визија и циљеви

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности...

ДЕТАЉНИЈЕ

Стратегија

Покретач и учесник привредног развоја Крагујевца и Шумадије, препознатљиво по квалитету услуга и у сталном дијалогу...

ДЕТАЉНИЈЕ

24/7 Подршка

Услужни контакт центар
БЕСПЛАТНА ЛИНИЈА
0800 350 034

ДЕТАЉНИЈЕ

Кратка историја

Комунално јавно предузеће „Чистоћа" Крагујевац основано је 1954. године и као такво пословало је све до 1973. године. У овом периоду од оснивања до шездесетих година за изношење смећа коришћена је колска запрега, а смеће је чишћено ручно и сакупљано у дрвена корита. Одвожење смећа је вршено једном недељно и то у главној улици, док су се други делови града, првенствено ужи, чистили повремено...

Image