Slide backgroundSlide thumbnail

Комуналне услуге

ЈКП Шумадија Крагујевац

ДЕТАЉНИЈЕ

Slide backgroundSlide thumbnail

Зоохигијена

Збрињавање паса и мачака

ДЕТАЊНИЈЕ

Услуге које пружамо

Најчешће услуге које пружа ЈКП Шумадија Крагујевац.
Комуналне услуге

Комуналне услуге

Одржавање јавних површина, чишћење јавних површина, прање јавних површина, одржавање кишне канализације...

ДЕТАЉНИЈЕ
Транспорт отпада

Транспорт отпада

Делатност службе за управљање секундарним сировинама се бави сакупљањем, транспортом, разврставањем...

ДЕТАЉНИЈЕ
Депоновање отпада

Депоновање отпада

Служба депоновања отпада управља депонијом „Јовановац“ на којој се депонује комунални отпад...

ДЕТАЉНИЈЕ
Зоохигијена

Зоохигијена

Послови хуманог хватања и збрињавања паса и мачака луталица, стерилизација паса који се након стручног тријажног прегледа...

ДЕТАЉНИЈЕ
ЈКП Шумадија Крагујевац

Овде можете погледати комплетан
ценовник услуга.

Вести

Најновије вести на једном месту.

ЈКП Шумадија Крагујевац обновила је возни парк куповином нових радних машина.

...

ЈКП “Шумадија Крагујевац“ за потребе службе јавне хигијене и прања улица набав...

У складу са Одлуком о одржавању чистоће, ЈКП Шумадија Крагујевац ораганизује

...

Мисија, визија и циљеви

Сталним  унапређењем  пословних  процеса,  позитивним утицајем на животну и радну средину, задовољавањем захтева...

ДЕТАЉНИЈЕ

Стратегија

Покретач и учесник привредног развоја Крагујевца и Шумадије, препознатљиво по квалитету услуга и у сталном дијалогу...

ДЕТАЉНИЈЕ

24/7 Подршка

Услужни контакт центар
БЕСПЛАТНА ЛИНИЈА
0800 350 034

ДЕТАЉНИЈЕ

Кратка историја

Комунално Јавно Предузеће "Чистоћа" Крагујевац основано је 1954. године и као такво пословало је све до 1973. године.У овом периоду од оснивања до шездесетих година за изношење смећа коришћена је колска запрега а смеће је чишћено ручно и сакупљано у дрвена корита. Одвожење смећа је вршено једном недељно и то у главној улици, док су се други делови града...
Image