Pijaca „Bubanj“ smeštena je u istoimenom naselju. Tokom 2019. godine izvršeno je kompletno renoviranje pijace, asfaltiran je pijačni plato i zamenjena kišna kanalizacija. Postavljenjem 28 novih tezgi koje su natkrivene povećani su prodajni kapaciteti pijace, tako da je nakon dugog niza godina pijaca zablistala punim sjajem.


Upravnik pijace „Bubanj“ je Dejan Samailović.