Зелена пијаца „Центар“ заузима најрепрезентативнији простор у склопу Милошевог венца, односно старог градског језгра и представља вредно архитектонско наслеђе због чега је проглашена културним добром града Крагујевца. О њеном очувању и заштити брине Завод за заштиту споменика културе Крагујевац. Површине је 1442 м², капацитета 372 тезге и преко 30 локала. У саставу се налази и млечни павиљон који располаже са 24 расхладне витрине.

Управник Зелене пијаце "Центар" је Јелена Ратинац.

Image