Пијаца „Станово“ налази се у истоименом насељу на површини од 6.42 ара са капацитетом 30 пијачних тезги на којима се врши продаја мешовите робе и пољопривредних производа.