Пијаца „Бубањ“ налази се у истоименом насељу на површини од 4 ара. Располаже са 2 локала и 28 пијачних тезги намењених продаји пољопривредних производа.