Служба изградње и одржавања путева и улица


У оквиру Службе изградње и одржавања путева и улица обављају се следећи послови:

  • Изградња и одржавање путева и улица,
  • Санација ударних рупа,
  • Замена старих и постављање нових сливних решетака и шахт поклопаца,
  • Издизање улеглих шахти,
  • Поправка и/или замена бехатон плоча и ивичњака,
  • Враћање у првобитно стање локалних и некатегорисаних путева после обилних киша,
  • Одржавање градских и локалних путева у зимском периоду. 

Руководилац Службе изградње и одржавања путева и улица је Радослав Ашанин.