Сектор нискоградње

Image

Сектор нискоградње бави се пословима изградње и  одржавања улица и путева, пословима којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и пословима одржавања и постављања јавне расвете на територији града Крагујевца, што подразумева:

  • Редовно одржавање улица и путева;
  • Одржавање улица и путева у зимском периоду;
  • Рехабилитацију и одржавање улица након елементарних непогода;
  • Редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и путевима;
  • Означавање путева и улица вертикалном сигнализацијом и обележавање хоризонталном саобраћајном сигнализацијом;
  • Одржавање општих и посебних паркиралишта
  • Одржавање и постављање јавне расвете.

Током 2019. и 2020. године набављена је нова механизација за потребе Сектора чиме je побољшана ефикасност и квалитет радова на изградњи и одржавању путне инфрастуктуре.

Руководилац Сектора нискоградње је Марко Радисављевић, дипл.инж.грађевинарства

 e-mail: marko.radisavljevic@jkpsumadija.rs

Image