Служба подизања и одржавања цветних површина бави се садњом и одржавањем цветних површина, алпинетума, ружичњака и шибља по граду.

            У току 2018.године, у граду је засађено 86.300 комада цветне расаде и то 49.300 комада у пролећној и 37.000 комада у јесењој сезони.

            У оквиру ове службе врши се одржавање ружичњака на површини од 1.243,32 м², одржавање шибља на површини од 19.942,68 м² и садња и одржавање цветних површина на простору од 1.811,54 м².

            Руководилац службе подизања и одржавања цветних површина је Гордана Петронијевић.