Сектор гробља

Image

У Сектору гробља обављају се послови сахрањивања, превоза покојника, одржавање гробља, послови уређења гробних места и гробница, израда споменика и партерне галантерије.

Услуге сахрањивања врше се у складу са Одлуком о сахрањивању („Сл.лист града Крагујевца“ бр.8/98).

Сахране се обављају сваког радног дана у времену од 12:00 до 14:00 часова (осим недељом, 1. јануара, на дан Божића, Велики петак и Ускрс). Дежурство је организованo 24 часа.

Услуга превоза и преузимања покојника врши се на територији Републике Србије и иностранства. Покојници који премину у Клиничком центру Крагујевац превозе се у мртвачницу на Бозман гробљу одакле родбина врши преузимање.

Делатност се обавља на 5 локација и то:

  • Варошко гробље
  • Палилулско гробље
  • Бозман гробље
  • Сушичко гробље
  • Нова парцела у Малим Пчелицама

Током 2019. године реконструисана је управна зграда на Варошком гробљу, уређени су тоалети за посетиоце и офарбана је ограда гробља.

На гробљу Бозман завршена је репарација крова на капелама који је годинама уназад прокишњавао, уређени су тоалети, асфалтиране су приступне стазе ка управној згради и главном улазу и започета је и изградња нове парцеле.

Управник Варошког и Палилулског гробља је Иван Ђокић.
Контакт: 034/305-880

Управник Бозман и Сушичког гробља је Ненад Радосављевић.
Контакт: 034/370-022 

Руководилац Сектора гробља је Дарко Зечевић, дипл. менаџер

    e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rse-mail: darko.zecevic@jkpsumadija.rs
 

 

Image