Услуге које пружамо

Најчешће услуге које пружа ЈКП Шумадија Крагујевац.
Служба рециклажног центра

Служба рециклажног центра

Служба рециклажног центра врши сортирање (секундарна селекција отпада) и третман (балира путем специјализованих преса-балирка)...

ДЕТАЉНИЈЕ
Служба одношења смећа

Служба одношења смећа

Служба одношења смећа врши послове сакупљања и транспорта комуналног отпада и секундарних сировина...

ДЕТАЉНИЈЕ
Служба депоновања отпада

Служба депоновања отпада

Служба депоновања отпада управља депонијом „Јовановац“ на којој се депонује комунални отпад и грађевински неопасан отпад...

ДЕТАЉНИЈЕ
Служба Зоохигијене

Служба Зоохигијене

Послови хуманог хватања и збрињавања паса и мачака луталица, стерилизација паса који се након стручног тријажног прегледа...

ДЕТАЉНИЈЕ