Директор
Немања Димитријевић, дипл.екон.

Извршни директори:


Извршни директор општих и административних послова
Душан Петковић, дипл.правник

Извршни директор сектора продаје и маркетинга
Љиљана Тирнанић, дипл.инж.агр.

Извршни директор сектора финансија и рачуноводства


Извршни директор сектора логистике
Небојша Видовић, дипл.маш.инж.

Извршни директор сектора услуга
Др Андреја Илић, дoктор техничких наука


Надзорни одбор:

Драган Марисављевић - председник
Рођен 09.1954. године. Дипломирао на Економском факултету у Крагујевцу - дипломирани економиста

Запослење:

 • до 1993.године - Филип Кљајић, послови набавке увоза и водио оперативну припрему
 • од 1993. до 2001.године - обављао фукцију директора Студентског центра
 • од 2001. до 2009.године - директор мотела Кошута, директор Агросервиса и власник ресторана
 • од 2009.године и даље - координатор у ЈП Србија гас


Радосав Матић – члан
Рођен 10.1951. године. Дипломирао на Машинском факултету у Крагујевцу - дипломирани машински инжењер

Запослење:

 • од 1975 до 1975.године - Фабрика аутомобила Застава
 • од 1978. до 2001.године - Застава промет доо
 • од 2001. до 2003.године - ДП Ремонт Крагујевац
 • од 2003. до 2005.године - Ником Крагујевац
 • од 2005. до 2005.године - Мото-Гама Београд
 • од 2005. до 2013.године - ЈКП Нискоградња
 • од 2013. до 2015.године - ДОО Бизнис иновациони центар
 • од 2015. до 2016.године - ЈКП Чистоћа Крагујевац


Марија Николић - члан
Рођена 15.06.1980. године. Дипломирала на Природно математичком факултету у Крагујевцу -дипломирани биолог-еколог

Запослење:

 • од 2007. до 2014.године - ЈКП Чистоћа Крагујевац, еколог
 • од 2014.године до марта 2019. - ЈКП Чистоћа Крагујевац, руководилац службе депоновања отпада
 • март 2019. и даље – ЈКП Шумадија Крагујевац – Руководилац сектора чистоће