Рекламације

Image

ЈКП Шумадија Крагујевац, у складу са чланом 56. став 2. Закона о заштити потрошача (“Службени гласник РС” број 62/2014) истиче следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О НАЧИНУ И МЕСТУ ПРИЈЕМА РЕКЛАМАЦИЈА
  

         Потрошач може изјавити рекламацију на квалитет извршене услуге и наплату услуге и то: 

  1.  Лично, попуњавањем приговора у канцеларији услужног корисничког центра ЈКП Шумадија Крагујевац, улица Краља Петра I 22;

  2.  Усменим путем на телефон корисничког центра ЈКП Шумадије Крагујевац коришћењем бесплатне линије: 0800 350-034;

  3.  Путем поште на адресу ЈКП Шумадија Крагујевац, улица Индустријска 12;

  4.  Путем електронске поште на адресу reklamacije@jkpsumadija.rs

        

             Лице задужено за рекламације:           

                       Валентина Вељић

       Руководилац службе корисничког центра