Обавештење о изменама у реду вожње за ЈТП од 15.09.2020. године

На изменама у реду вожње дошло је на следећим линијама:

 

Линија бр. 1 (Голочело)Драгобраћа-Корман(Ботуње)

- Полазак из Драгобраће у 11:15h се помера и саобраћа из Голочела у 11:20h

- Полазак из Кормана у 22:10h саобраћа до Голочела

- Полазак из Кормана у 18:29h се помера и саобраћа из Ботуња у 18:30h

Све измене се односе за радни дан.

 

Линија бр. 2 (Нови Милановац)Петровац-Ждраљица( Доња Сабанта)

- Полазак из Доње Сабанте у 7:00h се помера на 6:45h

- Полазак из Ждраљице у 7:15h се помера и саобраћа из Доње Сабанте у 7:15h

Све измене се односе за радни дан.

 

Линија бр. 9 Ћифтина Ћуприја – Цветојевац

- Полазак од Ћифтине Ћуприје у 11:40h се помера и саобраћа у 11:35h

- Полазак из Цветојевца у 12:30h се помера и саобраћа у 12:15h

- Додаје се нови полазак од Ћифрине Ћуприје у 16:50h

- Додаје се нови полазак из Цветојевца у 17:40h

Све измене се односе за радни дан.

 

Линија бр. 6 (Кванташ)А.станица – Грошница

- Полазак са Аутобуске станице у 9:50h се помера и саобраћа у 10:10h

- Полазак из Грошнице у 10:30h се помера и саобраћа у 10:45h

- Полазак са Аутобуске станице у 11:10h се помера и саобраћа у 11:20h

- Полазак из Грошнице у 11:50h се помера и саобраћа у 11:55h

Све измене се односе за радни дан.

 

Линија 605 Крагујевац ( А.станица ) Дулене( Велика Сугубина )

- Полазак са Аутобуске станице у 12:30h се помера и саобраћа у 11:30h

- Полазак из Дулена у 14:00h се помера и саобраћа у 13:00h

Све измене се односе за радни дан.

 

Линија 606 Крагујевац( А.Станица ) – Страгари

- Полазак са Аутобуске станице у 11:20h се помера и саобраћа у 10:20h

- Полазак из Страгара у 12:30h се помера и саобраћа у 11:30h са свраћањем у Чумић

- Полазак из Страгара у 14:10h се помера и саобраћа у 12:45h

Све измене се односе за радни дан.

 

Линија 608 Крагујевац( А.станица ) – Лужнице – Мала Врбица

- Полазак са Аутобуске станица у 12:30h се помера и саобаћа у 11:30h

Све измене се односе за радни дан.

 

Линија 609 Крагујевац( А.станица ) – Грбице – Пајазитово – Мала Врбица

- Полазак са Аутобуске станица у 18:30h се помера и саобаћа у 17:30h

Све измене се односе за радни дан.

 

Линија 610 Крагујевац( А.станица ) – Дреновац – Ђурисело

- Полазак у 16:40h из Ђурисела саобраћа кроз Дреновац

Све измене се односе за радни дан