Преузимање електронског и електричног отпада

ЈКП Шумадија Крагујевац  сваког четвртка у месецу врши организовано преузимање електронског и електричног отпада. По пријавама  физичких и правних лица откуп се обавља по јединственој цени од 10,00 динара по килограму, а плаћање се врши одмах по преузимању. У такозвани ЕЕ отпад убрајају се уређаји који за свој рад користе електричну енергију, а више нису у употреби (фрижидери, замрзивачи, машине за прање судова и веша, бојлери, фритезе, усисивачи, рачунари, штампачи, ТВ апарати и слично).

Правилним третманом и рециклажом ЕЕ отпада добијају се секундарне сировине чиме се остварује обострана корист, како за индустрију, тако и за екологију са аспекта очувања животне средине.