Позитивни ефекти коришћења Рецикломата

ЈКП Шумадија Крагујевац у циљу унапређења својих услуга почетком јула поставило је у улици Краља Петра I бр. 22 Рецикломат – паметну машину за прикупљање и сортирање амбалажног отпада (пластичних флаша, лименки и стаклене амбалаже).

Да наши суграђани позитивно реагују на постављање овакве машине и да су спремни да врше примарну селекцију амбалажног отпада, говоре и подаци о сакупљеним количинама током месеца августа.
- Рецикломат се празни 3 - 4 пута дневно
- У августу је сакупљено 1325 комада стаклене амбалаже (397,5 кг), 7576 комада пластичне (ПЕТ) амбалаже (227,28 кг) и 7007 комада алуминијумски амбалаже – лименке (105,10 кг) што укупно износи 15908 комада или око 730 кг амбалажног отпада.
- Што се тиче тежинске заступљености најтежа је стаклена амбалажа (54,46%), затим пластична (ПЕТ) амбалажа – 31,14% и лименке – 14,4%.
- Ако посматрамо комадну заступљеност наши суграђани су највише одлагали пластичну (ПЕТ) амбалажу – 47,62%, затим лименке – 44,05% и стаклену амбалажу 8,3%.
- Просечна тежина једног комада стаклене амбалаже је 300 гр, пластичне 30 гр и лименки 15 гр.

Циљ постављања једне овакве машине у Крагујевцу је да се системом награђивања мотивишу грађани како би на правилан начин вршили примарну селекцију и разврставање амбалажног отпада, тако што ће за сваку предату амбалажу добијати 7,00 РСД по унетом амбалажном предмету који се аутоматски уписује путем читача на персонализоване и неперсонализоване еКГ картице.

Истовремено, компанија Глобател д.о.о, као друштвено одговорна компанија, омогућила је корисницима услуга бонус од 3 гигабајта мобилног интернета за успешно повезивање еКГ картице и Глобател мобилног броја позивом на *340* бр. еКГ картице #, где се аутоматски повезивањем добија 3ГБ мобилног интернета, сваки следећи 1,00 РСД еКГ допуне од рециклаже аутоматски доноси нових 10 МБ интернета, а на 100 РСД добија се 1 ГБ.