Кабасти отпад

     У циљу брзог и ефикасног уклањања кабастог отпада, ЈКП Шумадија Крагујевац је одлучила да бесплатно организује акције одношења ове врсте отпада сваке прве и треће суботе у месецу. За почетак акције утврђен је термин 02. март 2019.године. Грађани могу одложити крупни отпад, као што је стари намештај, столарија, санитарије ..., поред контејнера.

     Апелује се на грађане да отпад изнесу до 13 часова, како би радници ЈКП Шумадија Крагујевац могли благовремено да сакупе исти.

     Сврха ове акције је да се на најбољи могући начин збрине кабасти комунални отпад. Чиме се спречава могућност стварања дивљих депонија у нашем окружењу.