Трећа фаза измене режима саобраћаја због радова у улици Лепенички булевар

Услед извођења радова у улици Лепенички булевар и Кнеза Михаила уводи се привремени режим саобраћаја од улице 27. марта до Трга Мала Вага у Крагујевцу.

У периоду IIIa фазе од 30.06. 2020. године до 13.07.2020. године возила јавног транспорта путника вршиће превоз на следећи начин:

- возила на линијама са ознаком 1, 6, 10, 13, 15, 24, 610 и 612 у смеру ка Илиној води упућује се из ул. Кнеза Михаила у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића, Града Сирена, Војислава Калановића и даље регистрованом трасом, а у повретку из ул. Лепенички булевар у ул. 27. марта, Краља Александра I Карађорђевића, Кнеза Милоша и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 13 у смеру из Трмбаса ка центру упућује се из ул. Косовске у ул. 27. марта, Краља Александра I Карађорђевића, Кнеза Милоша и даље регистрованом трасом.

- возила на линији са ознаком 5, 16 и 25 у смеру ка центру упућују се из ул. Кнеза Михаила у ул Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића и даље регистрованом трасом, а у повратку обрнутим редоследом.

- возило на линији са ознаком 4 у смеру ка центру упућује се из ул. Гружанске у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића, Града Сирена, Војислава Калановића и даље регистрованом трасом, а у повратку возило користи своју регистровану трасу.

- возило на линији са ознаком 11А смер у повратку се упућује из ул. Кнеза Михаила у ул.Кнеза Милоша, 27. марта, Николе Пашића, Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I, Лепенички булевар до почетног/завршног стајалишта Хотел.

- возило на линији са ознаком 11Б смер у одласку се упућује из ул. Лепенички булевар у ул. 27. марта, Краља Александра I Карађорђевића, Кнеза Милоша, Кнеза Михаила и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 18 у смеру ка центру упућује се из ул. Гружанске у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 19А смер у смеру ка центру упућује се из ул. Гружанске у ул.Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 19Б смер у смеру ка центру упућује се из ул. Николе Пашића у ул. Краља Александра I Карађорђевића, Кнеза Милоша и даље регистрованом трасом.

За време измене режима саобраћаја у фази IIIа возила ће користити постојећа аутобуска стајалишта, а уводе се привремена аутобуска стајалишта у ул. Кнеза Михаила непосредно пре раскрснице Мала Вага (једнострано) из правца Шест топола и аутобуско стајалиште у ул. Краља Александра I Карађорђевића преко пута постојећег аутобуског стајалишта Пионир.

У периоду III фазе од 14.07.2020.године до 19.07.2020. године биће измењен саобраћај према следећем:

- возила на линијама са ознаком 1, 6, 10, 13, 15, 24, 610 и 612 у смеру ка Илиној води упућују се из ул. Кнеза Михаила у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића, Града Сирена, Војислава Калановића и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Лепенички булевар у ул. 27. марта, Краља Александра I Карађорђевића, Кнеза Милоша и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 13 у смеру из Трмбаса ка центру упућује се из ул. Др Јована Ристића у ул. Браће Пољаковић, Париске комуне, Лепенички булевар, 27.марта, Краља Александра I Карађорђевића, Кнеза Милоша и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 2 упућује се из ул. Стојана Протића у ул. Париске комуне, Лепенички булевар, 27. марта и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Николе Пашића у ул. Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I, Др Јована Ристића и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 3 упућује се из ул. Др Јована Ристића у ул. Браће Пољаковић, Париске комуне, Лепенички булевар, 27.марта и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Николе Пашића у ул. Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I, Др Јована Ристића и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 4 у смеру ка центру упућује се из ул. Гружанске у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27.марта, Николе Пашића, Града Сирена, Војислава Калановића и даље регистрованом трасом, а у повратку возило користи своју регистровану трасу.

- возило на линији са ознаком 5, 16 и 25 у смеру ка центру упућују се из ул. Кнеза Михаила у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27.марта, Николе Пашића и даље регистрованом трасом, а у повратку обрнутим редоследом.

- возило на линији са ознаком 8 упућује се из ул. Града Сирена у ул. Војислава Калановића, Драгослава Срејовића и даље регистрованом трасом, а у повратку истом трасом у обрнутом редоследу.

- возило на линији са ознаком 9 у повратку упућује се из ул. Николе Пашића у ул. Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I, Лепенички булевар до стајалишта Хотел.

За време измене режима саобраћаја у фази III почетни и завршни терминус за возила на линији број 9 биће аутобуско стајалиште Хотел.

- возило на линији са ознаком 11А смер у повратку се упућује из ул. Кнеза Михаила у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, Николе Пашића, Града Сирена, Лепенички булевар до почетног/завршног стајалишта Хотел.

- возило на линији са ознаком 11Б смер у одласку се упућује из ул. Лепенички булевар у ул. 27. марта, Краља Александра I Карађорђевића, Кнеза Милоша, Кнеза Михаила и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 14 упућује се из ул. Др Јована Ристића у ул. Браће Пољаковић, Париске комуне, Др Зорана Ђинђића, Николе Пашића и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Николе Пашића у ул. Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I, Др Јована Ристића, Стојана Протића, Косовску и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 17 упућује се из ул. Стојана Протића у ул. Париске комуне, Др Зорана Ђинђића, Николе Пашића и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Николе Пашића у ул. Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I, Др Јована Ристића, Стојана Протића и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 18 у смеру ка центру упућује се из ул. Гружанске у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 19А смер у смеру ка центру упућује се из ул. Гружанске у ул. Кнеза Милоша, Краља Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 19Б смер у смеру ка центру упућује се из ул. 27. марта, Краља Александра I Карађорђевића, Кнеза Милоша и даље регистрованом трасом.

- возило на линији са ознаком 26 упућује се из ул. Др Јована Ристића у ул Браће Пољаковић, Париске Комуне, Др Зорана Ђинђића, Николе Пашића и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Николе Пашића у ул. Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I, Др Јована Ристића и даље регистрованом трасом.

- возила на линији са ознаком 604 и 611 полазе са стајалишта Аутобуска станица I у ул. Војислава Калановића, затим у ул. Града Сирена и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Града Сирена у ул. Војислава Калановића, Драгослава Срејовића, Шумадијску, Браће Пољаковић до стајалишта Аутобуска станица I.

- возило на линији са ознаком 601 полази са стајалишта Аутобуска станица I у ул. Војислава Калановића, Драгослава Срејовића, Др Јована Ристића и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Др Јована Ристића у ул. Париске комуне, Драгослава Срејовића, Шумадијску, Браће Пољаковић до стајалишта Аутобуска станица I.

За време измене режима саобраћаја у фази III возила ће користити постојећа регистрована аутобуска стајалишта, а уводе се привремена двострана аутобуска стајалишта у ул. Драгослава Срејовића код кућног бр. 2/III, непосредно пре/после раскрснице са ул. Париске комуне и ул. Др Зорана Ђинђића непосредно пре/после раскрснице са ул. Николе Пашића.