Радови на кошењу и уништавању амброзије

На јавним површинама у насељима Ердоглија, Станово и Метино брдо у току је кошење амброзије.

Уклањање ове штетне коровске биљке започето је крајем маја и обављаће се у континуитету до краја септембра.

Поленов прах који производи амброзија може изазвати алергијске реакције и здравствене проблеме код људи, стога се посебна пажња посвећује њеном механичком уништењу.

Такође, по редовном програму одржавања зелених површина изводе се и радови на кошењу и орезивању шибља и растиња у Лепеничком булевару, у насељима Аеродром и Централна радионица, као и на простору око језера Бубањ.