Апел суграђанима да не одлажу жар у контејнере

ЈКП Шумадија Крагујевац апелује на суграђане који за грејање користе чврста горива да жар и неохлађен пепео не убацују у пластичне и металне контејнере који нису предвиђени за ту намену.

Убацивањем жара у контејнер долази до паљења комплетног отпада који се налази у њему, што за последицу има оштећење и уништавање контејнера, као и загађење ваздуха. 

Поред материјалне штете, постоји и велика опасност да се пламен прошири на околину и тиме угрози и безбедност пролазника.