Вести

Почела јесења садња дрворедних садница у Крагујевцу

Током новембра месеца почела је јесења садња лишћарских дрворедних садница на јавним површинама у граду, за шта је обезбеђено 705 садница.

Планирано је да се младе саднице искористе за попуну постојећих и подизање нових дрвореда, као и за садњу у парковима.

Нови дрвореди формирани су у улицама Јована Цвијића и Драгојла Дудића.

У улици Јована Цвијића, од улице Саве Ковачевића до улице Слободе посађена је 41 садница јапанске трешње, а у улици Драгојла Дудића 71 садница кугласте каталпе.

Поред тога, извршена је и попуна постојећих дрвореда новим садним материјалом у улицама Слободе, Лепенички булевар, 9. маја, Драгана Панића,  а у току је садња у улици Краља Милана IV.

Динамика садње одвијаће се у складу са временским условима, у плану је попуна дрвореда у осталим насељима у Крагујевцу.