ЈКП Шумадија Крагујевац спроводи мере смањења потрошње електричне енергије на територији града

Сходно Закључку Владе Републике Србије и препоруци Министарства рударства и енергетике, у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије у свим организационим облицима из система локалне самоуправе, као и у домаћинствима на територији града, Град Крагујевац прописао је Мере које су у примени од 01. септембра 2022. године и премењиваће се све до 31. марта 2023. године.

Наведене мере које се тичу јавног осветљења на територији града подразумевају:

  • Спровођење потрошње електричне енергије јавне расвете постављене на улицама, трговима и другим објектима на минимални безбедносно оправдан ниво (смањење за 33%);
  • Ограничавање рада декоративне расвете на фасадама јавних објеката и споменицима културе, билбордима и светлећим рекламама и новогодишњег осветљења на највише 4 сата дневно;
  • Ограничавање рада рефлектора на спортским приредбама на минимум потреба са тенденцијом одигравања током дневне светлости;
  • Хитан прелазак на ЛЕД расвету.

У складу са наведеним, а по налогу Управе за комуналне делатности, екипе Јавне расвете ЈКП Шумадија Крагујевац започеле су са искључењем расвете на великим булеварима и улицама где је могуће искључити сваку другу светиљку.