Нови семафори на раскрсници улица Босанске, Атинске и Града Караре

Ради побољшања безбедности свих учесника у саобраћају, ЈКП Шумадија Крагујевац је по налогу  Градске управе за комуналне послове извело радове на замени оштећених и неисправних делова и склопова светлосно-сигналне опреме на раскрсници улица Босанске, Атинске и Града Караре у насељу Аеродром.

Уграђена је нова семафорска опрема – дигитални микропроцесорски контролни уређај семафорске сигнализације и замењене су старе лантерне које су као извор светлости користиле сијалицу са ужареним влакном. Уместо њих уграђене су нове лантерне са лед извором светлости, које су вишеструко штедљивије и имају бољу видљивост у свим временским условима, што је значајно и са безбедносног и са еколошког аспекта.
Поред радова на замени дотрајале светлосно сигналне опреме на истој раскрсници обновљена је и хоризонтална сигнализација.
Радови на осавремењавању светлосне сигнализације биће настављени и у наредном периоду на раскрсницама на којима је још увек у функцији стара и дотрајала светлосно сигнална опрема.