Кошење и уништавање амброзије

Амброзија је изузетно алергогена биљка, која проузрокује велике здравствене тешкоће особама осетљивим на полен. Она изазива тегобе код око 10% људске популације, а њен полен узрочник је 75% свих поленских алергија.

Концентрација полена је највећа током цветања амброзије у августу и септембру месецу.
ЈКП Шумадија Крагујевац врши сузбијање и уништавање амброзије у току вегетационог периода на јавним зеленим површинама применом механичких мера – кошењем.

Планско кошење амброзије врши се два пута годишње, средином јуна и од друге половине августа до краја септембра. Површина предвиђена за санацију амброзије током једног циклуса кошења је око 47 хектара и обавља се на 33 локације.

Кошење и уништавање амброзије завршено је у насељу Лекина бара, на парцелама код железничке станице, силоса, Кошутњачког виса, у улицама Танкосићевој, Воје Радића, Владимира Назора и Радосава Марковића, а у току је уништавање амброзије у насељу Ердоглија.