ЕЕ отпад – један од највећих проблема данашњице

Eколози и стручњаци за заштиту животне средине процењују да енорман раст електричног и електронског отпада представља један од највећих глобалних проблема данашњице.

Ова врста отпада увећава се неколико пута брже од комуналног отпада, што је последица наглог технолошког развоја, као и падa цена електронских и електричних уређаја.

Већина ЕЕ отпада спада у опасне отпаде по здравље људи па је неопходно да се правилно одлажу и рециклирају, као и  да се не мешају са осталим отпадом.

Да подсетимо суграђане, ЈКП Шумадија Крагујевац сваког четвртка преузима и откупљује ЕЕ отпад од правних и физичких лица по цени од 10 динара по килограму за веће кућне апарате, док се мали кућни апарати не откупљују.

Током 2019. и 2020. године сакупљено је и збринуто 50,29 тона електричног и електронског отпада. С обзиром да количина овог отпада има тенденцију раста, купљен је камион путар за сакупљање и одвоз електронског и електричног отпада. Набавком овог возила рад Службе за одношење смећа постао је бржи и ефикаснији.