Радови на уређењу локалних и некатегорисаних путева

ЈКП Шумадија Крагујевац по налогу Градске управе за развој изводи радове на уређењу локалних и некатегорисаних путева.
Током протекле недеље извршена је санација путног правца Кутлово - Угљаревац – Страгари, асфалтиране су ударне рупе, уклоњена непожељна вегетација и уређен путни појас.

Изведени су и радови на крчењу непожељне коровске вегетације на путним правцима Нови Милановац – Ресник и Јовановац – Цветојевац, као и обострано кошење растиња дуж путног појаса Теферич – Букуровац и Петровац – Нови Милановац.

У зависности од временских услова у наредном периоду планиран је наставак радова на сређивању локалних путева и кошењу непожељне вегетације дуж путног правца Мала Врбица – Добрача, Мала Врбица – Пајазитово и Шљивовац – Пајазитово – Лужнице.