Служба саобраћаја

У оквиру Службе саобраћаја обављају се следећи послови: 

  • Контрола рада и извршења уговорних обавеза оператера (превозника),
  • Контрола возних исправа путника, као и контрола рачунополагача у возилима јавног транспорта путника,
  • Израда редова вожњи за градски и приградски превоз,
  • Пружање информација корисницима о реду вожње,
  • Диспечерски послови: праћење возила у реалном времену, комуникација са оператерима, интервенција у вези поремећаја у реду вожње и др.
  • Контрола исправности и расположивости опреме у возилима и др.