Сектор јавног транспорта путника

Image

Више информација о реду вожње, аутобуским линијама и ЕКГ картицама можете добити на https://www.kgbus.rs/     

Градска агенција за саобраћај доо формирана је 29.04.2011.године Одлуком Скупштине града Крагујевца и правни је следбеник Агенције за туризам и саобраћај.
 
Основна делатност предузећа је организација и управљање системом јавног транспорта путника на територији града Крагујевца, као и организација и превоз особа са инвалидитетом (ОСИ) специјализованим возилом.
 
Јавни транспорт путника на територији града Крагујевца организован је на мрежи која се састоји од 34 линије (21 градске и 13 приградских линија) на којима саобраћа 68 возила.
 
Јавни транспорт путника организован је по моделу система јавног транспорта путника са ограниченом конкуренцијом, у којем се додела екслузнивних права (са одређеним роком важења) врши на основу тендерске процедуре, која је отворена за све заинтересоване оператере који се надмећу за делове мреже система у оквиру јавне набавке. Са гледишта организације, функционисања и управљања системом јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу, постоје три кључна актера-субјекта:
 
  • Органи града Крагујевца,
  • ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор јавног транспорта путника
  • Оператори – превозници којима је поверено обављање дела комуналне делатности.

Од 30.12.2019. године у поступку статусне промене припајања Градска агенција за саобраћај доо послује у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац као Сектор јавног транспорта путника.

У надлежности Сектора јавног транспорта путника су:

  • Служба саобраћаја
  • Служба корисничког сервиса

Tоком 2018. године отпочео је процес модернизације јавног градског превоза путника.  Увећан је број полазака, возила су климатизована, уведен је електронски систем наплате карата, као и нови систем информисања корисника у Јавном превозу (видео надзор, Wi – Fi, бројачи, звучна и визуелна најава стајалишта).

Од 25. маја 2020. године омогућено  је  корисницима градског превоза да   добију нову или продуже стару еКГ картицу само са личном картом. Унапређење услуге настало је интеграцијом информационог система ЈКП Шумадија Крагујевац и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу. Омогућен је приступ информацијама из четири велике државне базе:

  • Националне службе за запошљавање,
  • Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
  • ПИО фонда и
  • Министарства унутрашњих послова.

Након провереног статуса корисника јавног превоза у базама, аутоматски се врши продужетак права на коришћење еКГ картице за превоз.


Руководилац Сектора јавног транспорта путника је Милош Ћуић, дипл. менаџер

 е-mail: milos.cuic@jkpsumadija.rs
  

Image