Служба јавне хигијене

Служба јавне хигијене обавља послове одржавања чистоће јавних површина који су регулисани Одлукама Скупштине града Крагујевца и Програмом рада ЈКП Шумадија Крагујевац и то:

 

 • Oдржавање чистоће јавних површина што подразумева чишћење саобраћајница, тротоара, платоа, стаза, зелених површина, као и других површина по насељима;
 • Уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада са јавних површина по налогу Надзорног органа и захтеву Комуналне инспекције;
 • Постављање, пражњење и одржавање корпица за ситан отпад;
 • Прање улица по завршетку рада зимске службе и редовно (ноћно) прање улица;
 • Јесење прање улица;
 • Додатно одржавање - подразумевају се они радови који не спадају у редован план али су од интереса за Град, а обављају се приликом одржавања привредних, спортских, културних, државних, верских, политичких и других скупова и манифестација пре, у току и по завршетку догађаја, а према потреби и у три смене;
 • Одржавање јавних тоалета;
 • Зимска служба;
 • Уклањање плаката и постера са места на којима није дозвољено плакатирање и по налогу Комуналне инспекције;
 • Ручно и машинско прање водом јавних површина (коловоза, тротоара, пешачких стаза, пешачких зона, платоа, тргова и паркинг простора). Ручно прање се обавља на теренима који су неприступачни за машинско прање или би машинским прањем могла да се угрози безбедност пролазника, оштете излози, фасаде, аутомобили и слично;
 • Превоз техничке воде обавља се по захтеву купца и наплаћује се по ценовнику ЈКП Шумадија Крагујевац, а у случају елементарних непогода може се вршити и превоз пијаће воде уз потврду о њеној исправности од стране Института за јавно здравље.

     Руководилац Службе јавне хигијене је Бојан Влашковић