Пијаца „Станово“ постављена је на површини од 6,42 ара у насељу Станово са капацитетом од 30 пијачних тезги на којима се врши продаја пољопривредних производа и мешовите робе.


Управник пијаце  „Станово“ је Дејан Самаиловић.

Радно време:
Летње: (од 01.04.-31.10.)

  • понедељак - недеља од 06 до 14 часова

Зимско: (од 01.11.-31.03.)

  • понедељак - недеља од 07 до 14 часова