Сектор пијаца

Image
У циљу задовољења потреба корисника услуга Сектор пијаца обезбеђује континуирано обављање комуналне делатности одржавања пијаца и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца, а у складу са Законом и Одлуком о пијацама.

Основна делатност Сектора пијаца је трговина на мало, односно издавање пијачног простора – пијачних тезги, пијачних места, адаптираних пијачних места и локала ради продаје робе (прехрамбене и непрехрамбене) на мало и боксева и кавеза ради продаје на велико прехрамбене робе.

Сектор пијаца своју делатност обавља на 8 локација у граду:

  1. Зелена пијаца „Центар“ – Улица Вука Караџића бр.2
  2. Пијаца „Аеродром“ – Улица Светогорска бр.4
  3. Робна „Шарена“ пијаца – Улица Београдска бр.30в
  4. Кванташка и сточна пијаца – Улица Складишни центар бб
  5. Пијаца „Бубањ“ – Улица Светозара Марковића бр.73
  6. Пијаца „Ердоглија“ – Улица Копаоничка бр.3A
  7. Пијаца „Бресница“ – Улица Радомира Бугарског бб
  8. Пијаца „Станово“ – Улица Краљевачког батаљона бб
Зграда зелене пијаце „Центар“ сврстава се у културно добро града Крагујевца о чијем очувању и заштити брине „Завод за заштиту споменика културе'' Крагујевац. У мају 2020. године започело се са радовима на реконструкцији, адаптацији и санацији зелене пијаце „Центар“. 

 

Руководилац Сектора пијаца је Небојша Видовић, дипл. маш. инж.
           
 e-mail: nebojsa.vidovic@jkpsumadija.rs


Image