Служба одржавања дрвореда и садница

Служба одржавања дрвореда и садница обавља послове садње и одржавања дрворедних садница у граду, даје предлоге за формирање нових дрвореда и попуну старих, контролу постојећег стања са предлогом агротехничких мера за заштиту, орезивање и санитарну сечу, као и постављање, одржавање, демонтирање и поправку партерне галантерије.

Током 2019. године посађено је укупно 808 комада дрворедних садница различитих врста. Овим садницама извршена је попуна постојећих дрвореда, као и садња и формирање нових.

У 2020. и 2021. години посађено је 1276 дрворедних садница различитих врста са којима је највише вршена попуна старих - постојећих дрвореда.


Руководилац Службе одржавања дрвореда и садница је Виолета Максимовић Јевремовић.