Служба одржавања дрвореда и садница обавља послове садње и одржавања дрворедних садница у граду, даје предлоге за формирање нових дрвореда и попуну старих, контролу постојећег стања са предлогом агротехничких мера за заштиту, орезивање и санитарну сечу, као и постављање, одржавање, демонтирање и поправку партерне галантерије.

Током 2019. године посађено је укупно 808 комада дрворедних садница различитих врста. Овим садницама извршена је попуна постојећих дрвореда, као и садња и формирање нових.

У 2020. години започело се са попуном постојећих дрвореда са 99 комада дрворедних садница а за јесен је планирана садња још 506 комада.
У оквиру ове Службе врши се и одржавање парковских клупа и столова у смислу замене оштећених и поломљених дрвених гредица као и фарбање дрвених гредица и металне конструкције – рамова.


Руководилац Службе одржавања дрвореда и садница је Виолета Максимовић Јевремовић.