Сектор зеленила

Image
Сектор зеленила врши послове уређења и одржавања зелених површина, односно послове одржавања јавних зелених површина по годишњим уговорима које доноси Скупштина града Крагујевца.

У оквиру овог Сектора обављају се следећи послови:

 • послови подизања и одржавања цветних површина и површина под дендроматеријалом
 • послови изградње и одржавања зелених површина
 • послови одржавања дрвореда и садница
 • послови надзора и одржавања паркова.
Јавне површине које одржавамо:
 • одржавање травњака на површини од 1.981.511,05 м²
 • орезивање шибља на површини од 12.694,74 м²
 • орезивање живе ограде на површини од 51.033,87 м²
 • садња и одржавање цветних површина на површини од 1.811,54 м²
 • орезивање дрвореда у дужини од око 50 км (70 дрвореда, 4030 комада стабала).
  У ову количину нису урачуната стабла у насељима и парковима.
 • одржавање ружичњака на површини од 1.721,07 м² 

     
Руководилац Сектора зеленила је Дејан Васиљевић, струковни менаџер

 e-mail: dejan.vasiljevic@jkpsumadija.rs

Image