Огласи

Оглас

 

- Датум лицитације: 13.06.2024. у 10.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 07.06.2024.

- Датум лицитације: 14.06.2024. у 13:30ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 05.06.2024.

- Датум лицитације: 13.06.2024. у 12:00 ч - "Депо" ЈКП Шумадија Крагујевац, Лепенички булевар бб

Јавна лицитација за продају одбачених, хаварисаних и других возила која власници нису преузели а која су уклоњена од стране ЈКП Шумадија Крагујевац по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе.

Јавни позив

Датум објаве: 05.06.2024.

- Датум лицитације: 27.05.2024. у 13:30ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 20.05.2024.

- Датум лицитације: 29.05.2024. у 12:00 ч - "Депо" ЈКП Шумадија Крагујевац, Лепенички булевар бб

Јавна лицитација за продају одбачених, хаварисаних и других возила која власници нису преузели а која су уклоњена од стране ЈКП Шумадија Крагујевац по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе.

Јавни позив

Датум објаве: 20.05.2024.

- Датум лицитације: 28.05.2024. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.05.2024.

- Датум лицитације: 28.05.2024. у 11:00 ч - на пијаци "Центар" ул. Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 20.05.2024.

- Датум лицитације: 24.05.2024. у 11:45 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2024.

- Датум лицитације: 24.05.2024. у 11:30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2024.

- Датум лицитације: 24.05.2024. у 11:15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.05.2024.

- Датум лицитације: 24.05.2024. у 11:00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.05.2024.

- Датум лицитације: 24.05.2024. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2024.

Датум лицитације: 27.05.2024. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2024.

- Датум лицитације: 23.05.2024. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2024.

- Датум лицитације: 29.04.2024. у 13:30ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 23.04.2024.

- Датум лицитације: 26.04.2024. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.04.2024.

Датум лицитације: 26.04.2024. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.04.2024.

- Датум лицитације: 25.04.2024. у 11:45 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 16.04.2024.

- Датум лицитације: 25.04.2024. у 11:30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 16.04.2024.

- Датум лицитације: 25.04.2024. у 11:15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 16.04.2024.

- Датум лицитације: 25.04.2024. у 11:00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 16.04.2024.

- Датум лицитације: 24.04.2024. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 16.04.2024.

- Датум лицитације: 24.04.2024. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 16.04.2024.

- Датум лицитације: 28.03.2024. у 13:30ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 21.03.2024.

- Датум лицитације: 28.03.2024. у 11:00 ч - на пијаци "Центар" ул. Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 21.03.2024.

- Датум лицитације: 27.03.2024. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас