Огласи

Оглас

 

- Датум лицитације: 04.03.2024. у 13:30ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 27.02.2024.

- Датум лицитације: 29.02.2024. у 13:30ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 23.02.2024.

- Датум лицитације: 28.02.2024. у 11:00 ч - на пијаци "Центар" ул. Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2024.

- Датум лицитације: 23.02.2024. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.02.2024.

 Датум лицитације: 22.02.2024. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 14.02.2024.

- Датум лицитације: 21.02.2024. у 13:30ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 14.02.2024.

- Датум лицитације: 21.02.2024. у 11:45 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 12.02.2024.

- Датум лицитације: 21.02.2024. у 11:30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 12.02.2024.

- Датум лицитације: 21.02.2024. у 11:15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 12.02.2024.

- Датум лицитације: 21.02.2024. у 11:00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 12.02.2024.

- Датум лицитације: 20.02.2024. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 12.02.2024.

- Датум лицитације: 19.02.2024. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 09.02.2024.

- Датум лицитације: 14.02.2024. у 13:30ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 07.02.2024.

- Датум лицитације: 31.01.2024. у 11ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 24.01.2024.

- Датум лицитације: 29.01.2024. у 11:00 ч - на пијаци "Центар" ул. Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 22.01.2024.

- Датум лицитације: 26.01.2024. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.01.2024.

 Датум лицитације: 26.01.2024. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2024.

- Датум лицитације: 25.01.2024. у 11:45 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2024.

- Датум лицитације: 25.01.2024. у 11:30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2024.

- Датум лицитације: 25.01.2024. у 11:15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 18.01.2024.

- Датум лицитације: 25.01.2024. у 11:00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 18.01.2024.

- Датум лицитације: 24.01.2024. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2024.

- Датум лицитације: 23.01.2024. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2024.

- Датум лицитације: 27.12.2023. у 11:45 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.12.2023.

- Датум лицитације: 27.12.2023. у 11:30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 18.12.2023.

- Датум лицитације: 27.12.2023. у 11:15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 18.12.2023.

- Датум лицитације: 27.12.2023. у 11:00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 18.12.2023.

- Датум лицитације: 27.12.2023. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 18.12.2023.

- Датум лицитације: 26.12.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.12.2023.

- Датум лицитације: 25.12.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 15.12.2023.

 Датум лицитације: 25.12.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 15.12.2023.

- Датум лицитације: 26.12.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 15.12.2023.

- Датум лицитације: 08.12.2023. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" ул. Александра Саше Чанчаревића бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Центар"

Оглас

Одлука

Датум објаве: 01.12.2023.

- Датум лицитације: 07.12.2023. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" ул. Александра Саше Чанчаревића бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Центар"

Оглас

Шема - Зелена пијаца "Центар"

Шема - Зелена пијаца "Центар" - тезге по зонама

Уговор - расхладне витрине

Уговор са физичким лицем

Уговор - пољопривредни произвођачи

Датум објаве: 29.11.2023.

- Датум лицитације: 29.11.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 22.11.2023.

- Датум лицитације: 28.11.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.11.2023.

- Датум лицитације: 24.11.2023. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.11.2023.

 Датум лицитације: 27.11.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 20.11.2023. 

- Датум лицитације: 24.11.2023. у 12:00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2023.

- Датум лицитације: 24.11.2023. у 11:45 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2023.

- Датум лицитације: 24.11.2023. у 11.15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.11.2023.

- Датум лицитације: 24.11.2023. у 11:00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.11.2023.

- Датум лицитације: 24.11.2023. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2023.

Датум лицитације: 30.10.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 20.10.2023.

- Датум лицитације: 26.10.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 19.10.2023.

- Датум лицитације: 25.10.2023. у 12:15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.10.2023.

- Датум лицитације: 25.10.2023. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 18.10.2023.

- Датум лицитације: 25.10.2023. у 11.15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 18.10.2023.

- Датум лицитације: 24.10.2023. у 12:00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 18.10.2023.

- Датум лицитације: 24.10.2023. у 10:00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 18.10.2023.

- Датум лицитације: 24.10.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 17.10.2023.

- Датум лицитације: 24.10.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 17.10.2023.

- Датум лицитације: 06.10.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 02.10.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 12.00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 25.09.2023.

Датум лицитације: 29.09.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 11.15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 10.45 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 28.09.2023. у 10.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 28.09.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 22.09.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 15.09.2023.

- Датум лицитације: 11.09.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 04.09.2023.

- Датум лицитације: 07.09.2023. у 08.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 31.08.2023.

- Датум лицитације: 28.08.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 21.08.2023.

- Датум лицитације: 25.08.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 12.00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 10.45 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 10.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 22.08.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 28.07.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 20.07.2023.

- Датум лицитације: 25.07.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.07.2023.

Датум лицитације: 26.07.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.07.2023.

- Датум лицитације: 25.07.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 24.07.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 21.07.2023. у 12.00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 21.07.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 21.07.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 21.07.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 14.07.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 07.07.2023.

- Датум лицитације: 29.06.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 22.06.2023.

- Датум лицитације: 27.06.2023. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.06.2023.

- Датум лицитације: 23.06.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 20.06.2023.

- Датум лицитације: 23.06.2023. у 11.00 ч - у Индусријској 12 просторије ЈКП Шумадија Крагујевац

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг.

Оглас

Датум објаве: 16.06.2023.

- Датум лицитације: 20.06.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме

Оглас

Датум објаве: 13.06.2023.

- Датум лицитације: 21.06.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за пословни простор у оквиру Пијаца.

Оглас

Датум објаве: 09.06.2023.

- Датум лицитације: 13.06.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 13.06.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 29.05.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 22.05.2023.

Датум лицитације: 29.05.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 24.05.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 23.05.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 12.05.2023.

- Датум лицитације: 17.05.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 09.05.2023.

- Датум лицитације: 27.04.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 20.04.2023.

Датум лицитације: 28.04.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 24.04.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 24.04.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 24.04.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 27.04.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 26.04.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

 - Датум лицитације: 26.04.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 26.04.2023. у 10:00ч - на пијаци "Ердоглија" ул.Александра Саше Чанчаревића бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 28.03.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.03.2023.

 - Датум лицитације: 28.03.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.03.2023.

- Датум лицитације: 27.03.2023. у 10:00ч - на пијаци "Ердоглија" ул.Александра Саше Чанчаревића бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 24.03.2023. у 11:30ч - на пијаци "Станово" ул.Краљевачког батаљона бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора -пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 24.03.2023. у 11:00ч - на пијаци "Станово" ул.Краљевачког батаљона бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 24.03.2023. у 11:45ч - на пијаци "Бубањ" ул.Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 24.03.2023. у 12:15ч - на пијаци "Бресница" ул.Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 23.03.2023. у 10:00ч - на "Кванташкој" пијаци ул.Складишни центар бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 29.03.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 14.03.2023.

- Датум лицитације: 20.03.2023. у 12:00 ч - "Депо" ЈКП Шумадија Крагујевац, Лепенички булевар бб

Јавна лицитација за продају одбачених, хаварисаних и других возила која власници нису преузели а која су уклоњена од стране ЈКП Шумадија Крагујевац по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе.

Оглас

Датум објаве: 10.03.2023.

- Датум лицитације: 17.03.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 09.03.2023.

- Датум лицитације: 03.03.2023. у 12:00 ч - "Депо" ЈКП Шумадија Крагујевац, Лепенички булевар бб

Јавна лицитација за продају одбачених, хаварисаних и других возила која власници нису преузели а која су уклоњена од стране ЈКП Шумадија Крагујевац по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе.

Оглас

Датум објаве: 27.02.2023.

- Датум лицитације: 24.02.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

Датум лицитације: 24.02.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

 - Датум лицитације: 24.02.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 09.02.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 02.02.2023.

- Датум лицитације: 30.01.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.01.2023.

- Датум лицитације: 27.01.2023. у 13:30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.01.2023.

- Датум лицитације: 27.01.2023. у 10ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора за рекламирање којима располаже ЈКП Шумадија Крагујевац.

Оглас

Датум објаве: 19.01.2023.

- Датум лицитације: 26.01.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

Датум лицитације: 27.01.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 18.01.2023. у 10ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора за рекламирање којима располаже ЈКП Шумадија Крагујевац.

Оглас

Датум објаве: 11.01.2023.

- Датум лицитације: 13.01.2023. у 13:30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 06.01.2023.

Датум лицитације: 29.12.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 22.12.2022.

- Датум лицитације: 28.12.2022. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.12.2022.

- Датум лицитације: 28.12.2022. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.12.2022.

- Датум лицитације: 27.12.2022. у 13:30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.12.2022.

- Датум лицитације: 23.12.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 23.12.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 23.12.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 23.12.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 22.12.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 12.12.2022. у 13:30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 05.12.2022.

- Датум лицитације: 02.12.2022. у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг. 

Оглас

Датум објаве: 23.11.2022.

Датум лицитације: 29.11.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 22.11.2022.
 

- Датум лицитације: 30.11.2022. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.11.2022.

- Датум лицитације: 28.11.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.11.2022.

- Датум лицитације: 29.11.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.11.2022.

- Датум лицитације: 25.11.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.

- Датум лицитације: 25.11.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.

- Датум лицитације: 25.11.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.
 

- Датум лицитације: 25.11.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.

- Датум лицитације: 24.11.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.

- Датум лицитације: 09.11.2022. у 12.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 01.11.2022.

- Датум лицитације: 28.10.2022. у 12.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.10.2022.

Датум лицитације: 26.10.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.10.2022.
 

- Датум лицитације: 26.10.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.10.2022.

- Датум лицитације: 28.10.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 18.10.2022.

- Датум лицитације: 25.10.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.

- Датум лицитације: 25.10.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.
 

- Датум лицитације: 25.10.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.

- Датум лицитације: 25.10.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.

- Датум лицитације: 24.10.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.

- Датум лицитације: 20.10.2022. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 12.10.2022.

- Датум лицитације: 07.10.2022. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 28.09.2022.
 

Датум лицитације: 27.09.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 28.09.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.
 

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.
 

- Датум лицитације: 28.09.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 28.09.2022. у 10ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп рекламног простора на паркинг кућицама на 9 локација у граду Крагујевцу.

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 20.09.2022. у 12.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 06.09.2022.

- Датум лицитације: 14.09.2022. у 10ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп рекламног простора на паркинг кућицама на 9 локација у граду Крагујевцу.

Оглас

Датум објаве: 06.09.2022.

- Датум лицитације: 30.08.2022. у 12ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (локала).

Оглас

Датум објаве: 23.08.2022.

- Датум лицитације: 25.08.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 17.08.2022.

- Датум лицитације: 26.08.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 26.08.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 26.08.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022. 

- Датум лицитације: 26.08.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 24.08.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 24.08.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

Датум лицитације: 29.08.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 27.07.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас
Датум објаве: 20.07.2022.

- Датум лицитације: 26.07.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас
Датум објаве: 20.07.2022.
 

- Датум лицитације: 26.07.2022. у 12.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас
 Датум објаве: 18.07.2022. 

- Датум лицитације: 27.07.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.07.2022.  

- Датум лицитације: 25.07.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.07.2022. 
 

- Датум лицитације: 25.07.2022. у 11.30 ч - на пијаци "Станово" ул. Краљевачког батаЉона  бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас
 Датум објаве: 18.07.2022.
 

- Датум лицитације: 25.07.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Станово" ул. Краљевачког батаЉона бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас
 Датум објаве: 18.07.2022.
 

- Датум лицитације: 25.07.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас
Датум објаве: 18.07.2022. 

- Датум лицитације: 14.07.2022. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреној локацији.

Оглас

Датум објаве: 05.07.2022.

- Датум лицитације: 29.06.2022. у 11ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска бр. 4 Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (локала).

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.

- Датум лицитације: 28.06.2021. у 12:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.
 

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.
 

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 10ч - на пијаци "Ердоглија"

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 13ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

 Датум објаве: 17.06.2022.

- Датум лицитације: 27.06.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.06.2022.
 

- Датум лицитације: 27.06.2022. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 17.06.2022.

- Датум лицитације: 23.06.2022. у 12ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг. 

Оглас

Датум објаве: 16.06.2022. 

- Датум лицитације: 15.06.2022. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреној локацији.

Оглас

Датум објаве: 08.06.2022.

- Датум лицитације: 14.06.2022. у 12ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг. 

Оглас

Датум објаве: 06.06.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 13:30ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

 Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2021. у 12:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 12:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 12:00ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

 Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 10ч - на пијаци "Ердоглија"

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 9ч - на "Кванташкој" пијаци ул. Складишни центар бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 26.05.2022.

- Датум лицитације: 30.05.2022. у 11ч - службена просторија пијацe Аеродром, Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора.

Оглас

Датум објаве: 20.05.2022.

- Датум лицитације: 20.05.2022. у 12.00ч - Индустријска бр.12 Крагујевац

Јавна лицитација продаја секундарних сировина - старо гвожђе по кг.

Оглас

Датум објаве: 11.05.2022.  

- Датум лицитације: 26.04.2022. у 11.00ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска  бр.4 Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 20.04.2022. 
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 10.00ч - на пијаци "Ердоглија" ул. Александра Саше Чанчаревића  бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.  
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 11.00ч - на пијаци "Станово" ул. Краљевачког батаљона  бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.    
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 11.15ч - на пијаци "Станово" ул. Краљевачког батаљона  бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.   
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 11.30ч - на пијаци "Бубањ" ул. Светозара Марковића бр. 73 Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.   
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 12ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.  
 

- Датум лицитације: 21.04.2022. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци ул. Складишни центар бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022. 

- Датум лицитације: 28.04.2022. у 11ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска бр. 4 Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022. 

- Датум лицитације: 31.03.2022. у 12ч - службена просторија ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр. 12

Јавна лицитација за давање у закуп дела локала као магацински простор.

Оглас

Датум објаве: 25.03.2022.

- Датум лицитације: 29.03.2022. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.03.2022.
 

- Датум лицитације: 25.03.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.03.2022.

- Датум лицитације: 25.03.2022. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 17.03.2022.

- Датум лицитације: 24.03.2021. у 12:00ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.

- Датум лицитације: 24.03.2022. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.
 

- Датум лицитације: 24.03.2022. у 11;15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.

- Датум лицитације: 24.03.2022. у 11:00ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.

- Датум лицитације: 23.03.2022. у 11ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.

- Датум лицитације: 21.03.2022. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 15.03.2022. 

- Датум лицитације: 28.02.2021. у 12:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 12:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.
 

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 11ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 09ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.
 

- Датум лицитације: 25.02.2022. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 17.02.2022.

- Датум лицитације: 25.02.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.02.2022.

- Датум лицитације: 25.02.2022. у 10ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијацама.

Оглас

Датум објаве: 17.02.2022.

- Датум лицитације: 11.02.2022. у 11ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 04.02.2022.

- Датум лицитације: 09.02.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијацама.

Оглас

 Датум објаве: 01.02.2022.

- Датум лицитације: 31.01.2022. у 11ч - службена просторија ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр. 12

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног места на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 24.01.2022. 

- Датум лицитације: 28.01.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијацама.

Оглас

Датум објаве: 20.01.2022.

- Датум лицитације: 27.01.2022. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 20.01.2022.

- Датум лицитације: 28.01.2022. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.01.2022.
 

- Датум лицитације: 26.01.2022. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2022. 

- Датум лицитације: 26.01.2022. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2022. 

- Датум лицитације: 26.01.2022. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас