Image

Адреса

Индустријска 12,
34000 Крагујевац, Србија

 e-mail: info@jkpsumadija.rs
             
 e-mail: kontaktcentar@jkpsumadija.rs

 e-mail: marketing@jkpsumadija.rs

 
facebook

 instagram


Како до нас

Пословни подаци

Матични број: 07337167
Шифра делатности: 3811
ПИБ: 101038983
Текући рачун:
Банка Интеса 160-7512-44
Директна банка 150-1026-67

Контакт телефони

Централа:
034/335-482
034/335-089
034/301-482

Факс: 034/335-585
Бесплатан позив: 0800 350034
Депонија: 034/6331-382
Зоохигијена: 060/234 31 20
Бозман гробље: 034/370-022
Варошко гробље: 034/305-880
Продаја паркинг и станарских карата и рекламације:
034/330-011

Сектор јавног транспорта путника
Контакт 034/337 954
Кориснички сервис ЈТП 034/300 371
Диспечарска служба ЈТП 034/300 372

Image