Провера општих дневних паркинг карти

Општа дневна паркинг карта

  • Контрола паркирања на општим паркиралиштима врши се у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Крагујевца“ 16/23)
  • Општа дневна паркинг карта издаје се кориснику сагласно чл. 29. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима, који на општем паркиралишту  није  платио услугу паркирања унапред (нема паркинг карту).
  • Општа дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања и важи за све зоне. Општа дневна паркинг карта се плаћа накнадно по основу издате опште дневне паркинг карте за услугу паркирања возила .
  • Корисник паркиралишта дужан је да поступи по издатој општој дневној паркинг карти и исту плати путем опште уплатнице, у пошти/банци, на благајнама предузећа или електронским путем. На цену опште дневне паркинг карте  одобрава се попуст од 50% цене за  кориснике услуге паркирања  који исту плате у року од 8 (осам) дана од дана њеног издавања. Уколико корисник паркиралишта не изврши плаћање издате опште дневне паркинг карте, предузеће ће покренути поступак наплате потраживања, а трошкови принудне наплате, законска затезна камата и други трошкови падају на његов терет, сходно закону.
  • Обавештење о издатом налогу за општу дневну паркинг карту доступно је на сајту предузећа, преко Корисничког сервиса (телефоном, електронском поштом или непосредно на шалтерима).
  • Корисник може поднети рекламацију на следеће начине:
  • путем телефона 034/330011,
  • поштом: ул. Индустријска бр.12, Крагујевац,
  • електронском поштом (путем мејл адресе) parking.servis@jkpsumadija.rs,
  • непосредно на шалтерима Корисничког сервиса предузећа на адреси: улица 27. марта бр.19 ТПЦ Раднички Крагујевац (ниско приземље)   током радног времена понедељак-петак од 08.00 до 21.00 час и Светогорска бб, локал 14 током радног времена понедељак-петак од 08.00 до16 часова; Радно време суботом је од 08.00 до 13.00 часова.

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12, Крагујевац