Вести

Измене у реду вожње на линијама 8 и 11

ЈКП Шумадија Крагујевац обавештава кориснике јавног транспорта путника у Крагујевцу о изменама у реду вожње на линијама 8 и 11 за радни дан од 03. јуна 2024. године према следећем:

Линија бр. 11

• полазак у 18:15 од Хотела у смеру Б се помера на 18:40.

Линија бр. 8

• Полазак у 7:30 из Багремара продужава се до Старе Општине,

• Полазак у 7:45 из Вишњака скраћује се до Илићево - Споменик,

• Полазак у 9:30 из Вишњака помера се на 9:25,

• Полазак у 11:50 из Багремара помера се на 11:45 из Вишњака,

• Полазак у 12:50 из Вишњака помера се на 12:55,

• Полазак у 19:25 из Багремара помера се из Вишњака,

• Полазак у 20:10 из Вишњака помера се на 20:20,

• Полазак у 21:05 из Багремара помера се на 21:25 до Илићево – Споменик.

• Полазак у 6:50 из Старе Општине помера се на 6:45,

• Полазак у 8:35 из Старе Општине помера се на 8:25,

• Полазак у 20:10 из Старе Општине помера се на 20:20,

• Полазак у 22:05 из Старе Општине помера се на 22:10 од Илићево - Споменика.

Image