Вести

Aсфалтирана Корабска улица у МЗ Грошница

Екипе Сектора нискоградње ЈКП Шумадија Крагујевац настављају радове на уређењу комуналне инфраструктуре. Асфалтирана је Корабска улица у МЗ Грошница, а радове су обишли заменик градоначелника Дејан Ружић, чланица Градског већа Маја Ангеловска, као и в.д. начелница Градске управе за комуналне послове Зорица Ђорић.

Припремни радови су били веома захтевни зато што је улица под великим нагибом. Завршена је кишна канализација, издигнуте су шахте на коту нивелете, а након извршених припремних радова, данас присуствујемо асфалтирању Корабске улице у дужини од 75 метара, ширине 3,5 метра. Овом приликом уградиће се 48 тона асфалтне масе. Укупна инвестициона вредност радова износи око 1,6 милиона динара, изјавио је Дејан Ружић.

Маја Ангеловска је нагласила да ће се асфалтирањем трајно решити комунални проблем житеља ове улице, као и да се истовремено уређују улице које припадају ужем градском језгру. Реконструисан је део улице Драгољуба Миловановића Бене, од Булевара краљице Марије до Дурмиторске улице. У наредном периоду планира се реконструкција улице на потезу од Дурмиторске до Копаоничке, као и реконструкција Делиградске улице. Водиће се рачуна о равномерном развоју свих делова града уз поштовање захтева Савета месних заједница, јер је то једини начин да се побољша и олакша живот наших грађана.