Вести

Асфалтирање ударних рупа у МЗ Мале Пчелице и МЗ Ердоглија

Сектор нискоградње ЈКП Шумадија Крагујевац  интезивирано изводи радове на санацији оштећених асфалтних површина на више локација у граду по налогу Градске управе за комуналне послове.

Асфалтирању ударних рупа претходили су радови на скидању оштећеног и деформисаног слоја асфалта.

У току су радови у МЗ Мале Пчелице у улицама Петра Драпшина, Солунској и Задругарској. 

У МЗ Ердоглија планирано је враћање површина у првобитно стање у улицама Чапајевој и  Драгољуба Божовића Жуће.