Вести

Поправка пешачке ограде у Босанској улици

Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац изводи радове на поправци заштитне пешачке ограде на мосту код Сушичког потока у Босанској улици.

Ради безбедности пешака замењени су оштећени делови моста а фарбању моста претходила је  антикорозивна заштита.