Вести

Нови семафори за приказ слободних паркинг места

Сва посебна паркиралишта (Заставин солитер, паркиралиште “Трг Светог Ђорђа”, код РК Београд, код Скупштине града, Трг тополиваца, паркиралиште иза Суда, паркиралиште у Змај Јовиној и Лепеничком булевару као и код Тржнице Аеродром) добила су нове семафоре за приказ слободних паркинг места.

Стари и дотрајали лед панели који нису били у функцији замењени су новим, чиме је олакшано коришћење посебних паркиралишта и омогућено корисницима да се у сваком тренутку информишу о броју слодобних паркинг места.