Вести

Одржавање парковске галантерије

Редовно одржавање парковске галантерије подразумева замену и фарбање оштећених штафни као и заштиту металне конструкције парковских клупа.
 
У претходној години извршена је замена 603 поломљених и дотрајалих дрвених гредица на територији града (насељима, трговима, скверовима и парковима).
 
Замена и одржавање штафни врши се и у зимском периоду. У току прошлог месеца замењено је 30 штафни на различитим локацијама у граду а данас се изводе радови код Лепе Брене.