Вести

Одржана смотра Зимске службе у ЈКП Шумадија Крагујевац

Данас је одржана смотра опреме и механизације на којој су представљени капацитети и ресурси  Зимске службе одржавања ЈКП Шумадија Крагујевац. 
Након извршеног ремонта, провере исправности механизације и опреме Зимска служба ЈКП Шумадија Крагујевац спремна је да и ове године у случају првих снежних падавна интервенише на улицама у Крагујевцу. Оперативним планом Зимске службе за сезону 2023/2024 предвиђено је одржавање и уклањање снега са градских улица, локалних и некатегорисаних путева, мостова, степеништа, тротоара, пешачких стаза, тргова и платоа.

У зимским условима Служба редовно одржава локалне и некатегорисане путеве по приоритетима, око 985 километара путне мреже на сеоском и градском подручју у оквиру којих се налази 189 градских улица, од којих је 136 улица првог, 53 улице другог приоритета, као и мостови, надвожњаци и тротоари. На сеоском подручју наше екипе одржавају укупно 460 км путних праваца.

За послове одржавања улица биће ангажовано 11 возила и 8 радних машина. Прво се чисте улице првог, а затим другог приоритетета. На градском подручју ангажовано је 5 екипа, а на сеоском 4 екипе. У случају обилних падавина постоји могућност ангажовања још 3 додатне екипе. Набављено је и 5 рото посипача који поседују најбољу технологију за мокро и суво посипање.

Тренутно се на залихама налази око 1.140 тона ризле, 2.220 тона индустријске соли и 18.000 килограма калцијум хлорида потребних за посипање коловоза, а обезбеђен је и довољан број возача и извршилаца. За ову годину уговорена је набавка 4.000 тона ризле, 5.000 тона индустријске соли и 20.000 тона калцијум хлорида чија ће се испорука вршити сукцесивно у зависности од ситуације на терену и временских услова.

Рад Зимске службе организован је 24/7, укључујући и дане викенда, верске и државне празнике, а биће у приправности до 31.марта 2024 године.