Вести

Постављање нових парковских клупа

Поред редовног одржавања парковске галантерије што подразумева замену оштећених и дотрајалих штафни као и радове на фарбању парковског мобилијара, врши се и постављање нових клупа.

Екипе Сектора зеленила извршиле су радове на постављању клупе у МЗ Мале Пчелице док је у току протекле недеље постављено 6 нових клупа у Сутјеској и Сувоборској улици у МЗ Ердоглија као и у улици Љубе Вучковића у МЗ Аеродром.

Од почетка године на територији града постављено је 28 нових парковских клупа.  Извршена је замена 567 дотрајалих и поломљених дрвених гредица. Такође, офарбано је 503 м² металне конструкције и 5207 штафни на парковским клупама.