Вести

Међународни дан еколошких покрета

Еколошки покрети и организације широм света залажу се за очување планете Земље.

Међународни дан еколошких покрета обележава се 17. новембра, када се широм света организују различите активности у циљу бољег опхођења према животној средини и развијању здравих еколошких навика.

ЈКП Шумадија Крагујевац кроз различите облике активизма, едукације, акције и сарадње са еколошким покретима, настоји да да свој допринос подизању нивоа свести о важним еколошким темама као значај рециклаже.
Image