Вести

Уклоњена дивља депонија у Чегарској улици

По налогу Градске управе за комуналне послове Сектор чистоће извшио је уклањање дивље депоније у Чегарској улици. Уклањање отпада вршено је ручно и грајфером и сакупљено је око 30 м3 отпада.

Ова депонија представља вишегодишњи проблем у овом делу града, па ЈКП Шумадија Крагујевац још једном апелује на суграђане да отпад одлажу у посуде предвиђене за те намене, а уколико имају кабасти отпад могу нас контактирати и наше екипе ће бесплатно извршити преузимање такве врсте отпада.