Вести

Реконструисана улица Казимира Вељковића у МЗ Вашариште

У MЗ Вашариште у ул. Казимира Вељковића изведени су завршни радови на асфалтирању улице. У склопу припремних радова извршено је скидање  постојећег слоја асфата, извршена је уградња шахт поклопаца, сливних решетки и ивичњака, као и издизање водоводних шелни и уградња каменог материјала.

Поред радова на реконструкцији улице изведени су и радови на реконструкцији тротоара. Порушен је постојећи бетонски тротоар, извршена уградња каменог материјала и опсецање ивице асфалта, као и рушење деформисаних ивичњака.

У асфалтирање улице и тротоара укупне дужине 265 метара утрошено је око 360 тона асфалтне масе.

Укупна вредност изведених радова износи око 8,2 милиона динара.