Резултати анализа млечних производа, воћа и поврћа – јул 2022. године

У оквиру годишњег плана контроле исправности производа, 30.07.2022. године, на пијаци Ердоглија и Аеродром извршено је узорковање млечних производа, воћа и поврћа.

Од шест узорака млечних производа, четири нису здравствено безбедна, па је закупцима чији млечни производи нису здравствено безбедни забрањена продаја на нашим пијацама и предложене су им мере побољшања услова хигијене у процесу производње, транспорта и продаје. Даља продаја ће им бити дозвољена по доношењу стручног мишљења којом се потврђује исправност производа.

У узорцима воћа и поврћа није утврђено присуство пестицида и тешких метала.