Почетак реконструкције вануличног паркинга у улици Др Зорана Ђинђића

ЈКП Шумадија Крагујевац започело је са радовима на реконструкцији вануличног паркиралишта у улици Др Зорана Ђинђића, улаз код броја 7.

Постојећи паркинг на овој локацији био је у лошем стању, јер су оштећења настала временом услед деловања коренског система дрвећа и атмосферских прилика спречавала нормално и безбедно паркирање.

У оквиру инфраструктурних радова планирана је комплетна санација и уређење паркиралишта на површини од 1500 м2 и предвиђено је око 70 паркинг места.

Динамика и завршетак радова на реконструкцији паркинга одвијаће се у складу са временским условима.